Postanowienia ogólne

UCHWAŁA Nr  XLV/492/2006 Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 lutego 2006 r.
UCHWAŁA Nr  L/558/2006 Rady Miasta Gniezna
z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gniezna oraz zmiany do Uchwały Nr XLV/492/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gniezna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§1

Regulamin niniejszy reguluje wzajemne relacje pomiędzy gminą Miasto Gniezno, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie a Odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747, ze zmianami)(zwana dalej Ustawą) oraz przepisy wykonawcze.

§2

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy Miasto Gniezno (zwana dalej „m. Gniezno”), która ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowuje Przedsiębiorstwo, po czym uchwala je Rada Gminy.

§3

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gniezna realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie (zwane dalej „Przedsiębiorstwem”) na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Miasta Gniezna z dnia 28 lutego 2002.

§4

Odbiorcą usług (zwanym dalej „Odbiorcą”) w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem.
 


Wytworzył: Robert Gaweł (3 lutego 2006)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (12 października 2007, 08:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3902

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij