Zakres świadczonyh usług

ROZDZIAŁ II
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§5

1.Realizację budowy, rozbudowy i odtwarzania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zapewnia m. Gniezno zgodnie ze stosownymi planami.
2.Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność m. Gniezna i są przekazywane w drodze umów Przedsiębiorstwu do eksploatacji.

§6

1.Realizację budowy, rozbudowy i odtwarzania (wymiana) przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz pomieszczenia ( studni wodomierzowej) przewidzianego dla lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zapewnia na koszt własny Odbiorca.
2.Przyłącza stanowią własność Odbiorcy i podlegają przekazaniu do eksploatacji Przedsiębiorstwu na warunkach określonych w umowie. 

§7

1.W przypadkach, gdy inwestycje własne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany inwestycyjne m. Gniezna w zakresie rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dopuszcza się ich wybudowanie na własny koszt.
2.Podmioty, o których mowa w ust.1, zobowiązane są do zawarcia porozumienia z M. Gnieznem określającego warunki wybudowania. 

§8

Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego i wodomierzy indywidualnych Odbiorca. 

§9

1.Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przekazanych w drodze umów, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy.
2.Jeżeli zgodnie z umową przyłącze jest przyjęte do eksploatacji, Przedsiębiorstwo ponosi koszty napraw i odtworzenia nawierzchni dróg i chodników. Odbiorca ponosi koszty odtworzenia terenu w granicach swojej nieruchomości.

§10

1.Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2.Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń odprowadzających wody opadowe.
3.Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  • odpadów stałych: piasek, żwir, popiół, szkło, ścinki skór, resztki materiałów i włókien, tekstyliów - nawet w stanie rozdrobnionym,
  • odpadów płynnych: żywic, lakierów, mas bitumicznych, mieszanin cementowych,
  • substancji palnych i wybuchowych, żrących i toksycznych,
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojówki, gnojowicy, obornika ścieków i kiszonek,
  • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali, sanatoriów, stacji krwiodawstwa, zakładów weterynaryjnych.

Wytworzył: Robert Gaweł (3 lutego 2006)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (12 października 2007, 08:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4449

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij